Puurkidz
Maasbreeseweg 61
5975 BM Sevenum

 

Privacy Verklaring
Puurkidz

 

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kindercoachpraktijk Puurkidz, gevestigd te Sevenum, ingeschreven bij KVK onder het nummer 76140296

 

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor anderen doeleinden.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij mij. Bij de verwerking van de persoonsgegevens maak ik gebruik van een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen, en de technische veiligheid te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een degelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met een andere partij, tenzij daar een wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscalen verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokken

Ik respecteer uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u contact met mij opnemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met Puurkidz op via info@puurkidz.nl

 

 

Deze website is beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

@media only screen and (max-width: 768px) {#cata_empty_space_i2f2q { height :10px !important; } }